Tarieven

Kijk altijd goed in uw polis hoe de vergoeding is voor oefentherapie.

Intake en onderzoek na verwijzing € 42,00
Consult oefentherapie  € 32,00
Niet nagekomen afspraak* € 32,00
Diagnose of werkplekonderzoek op aanvraag
Oefentherapeutisch onderzoek € 50,00

*) Een afspraak kan 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.